Veritas Nunquam Perit

“Gerçek hiçbir zaman yok olmaz.” Bu söz, Romalı filozof Seneca’ ya ait. İnsanoğlu gizlemeye de çalışsa gerçekler, apaçıklığıyla ortadadır ve insanoğlu bunu yok etmekten acizdir. Özellikle günümüz dünyasında, gizlemek de bir bakıma imkansız hale gelmekte. Gerçeklerin apaçık olmasına rağmen insanoğlunun hatırı sayılır bir kısmı, kedini tatmin gibi amaçlar uğruna yalanlara inanmakta. Azınlıktakiler, yani gerçeği görenler… Continue reading Veritas Nunquam Perit

Published
Categorized as Blog

The ‘Iron Cage’ of Bureaucracy: a Brief Definition of Weber’s Metaphor and Criticisms on It

In this article, my aim is to clarify Max Weber’s ideas on instrumental rationalization of bureaucracies and transformation of ‘iron cages’. Furthermore, for accurate understanding, I will try to conclude several criticisms of Weber’s theory. First mart of my essay includes definition of the given proposition and second part inherits criticisms about it. Part I:… Continue reading The ‘Iron Cage’ of Bureaucracy: a Brief Definition of Weber’s Metaphor and Criticisms on It

Published
Categorized as Blog

Martin Luther Ve Fi̇ki̇rleri̇ : Bi̇r Trajedi̇ni̇n Tari̇hsel Süreci̇

Martin Luther, şüphesiz ki protestan kilisesinin oluşumundaki en önemli figürlerin başında gelmekte. Fikirleri kıta Avrupası’nı (özellikle Kuzey Avrupa ve İskandinavya) derinden etkilemiş ve mezhepsel çatışmaların fitilini ateşlemiştir. Papalığın dini metalaştırdığı ve ticarileştirdiği düşüncesiyle ortaya attığı fikirlerin, daha sonraki yüzyıllarda kapitalizmin kullandığı temel söylemlerden biri haline gelmesi, Martin Luther’i trajik bir figür haline getiriyor. Bu trajikliği… Continue reading Martin Luther Ve Fi̇ki̇rleri̇ : Bi̇r Trajedi̇ni̇n Tari̇hsel Süreci̇

Published
Categorized as Blog