Martin Luther Ve Fi̇ki̇rleri̇ : Bi̇r Trajedi̇ni̇n Tari̇hsel Süreci̇

Martin Luther, şüphesiz ki protestan kilisesinin oluşumundaki en önemli figürlerin başında gelmekte. Fikirleri kıta Avrupası’nı (özellikle Kuzey Avrupa ve İskandinavya) derinden etkilemiş ve mezhepsel çatışmaların fitilini ateşlemiştir. Papalığın dini metalaştırdığı ve ticarileştirdiği düşüncesiyle ortaya attığı fikirlerin, daha sonraki yüzyıllarda kapitalizmin kullandığı temel söylemlerden biri haline gelmesi, Martin Luther’i trajik bir figür haline getiriyor. Bu trajikliği… Continue reading Martin Luther Ve Fi̇ki̇rleri̇ : Bi̇r Trajedi̇ni̇n Tari̇hsel Süreci̇

Published
Categorized as Blog